181/PGDĐT -TCCB Tân Châu, ngày 14 tháng 3 năm 2017 V/v đánh giá viên chức tập sự năm học 2016 - 2017
Văn bản liên quan
Số: 86/GDĐT-TĐKT
Tên: (Về việc thực hiện hồ sơ TĐKT năm học 2017-2018.)
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 1.034