Khen thưởng hoàn thành BHYT lớp 100%

Khen thưởng hoàn thành BHYT lớp 100%.

1. Lớp 1A: Trương Thị Anh Thi.

2. Lớp 1C: Trần Thị Nở.

3. Lớp 2B: Phan Thị Bích Thủy.

4. Lớp 3A: Lê Thị Việt Chương.

5. Lớp 3B: Liêu Đức Trí.

6. Lớp 4C: Lý Văn Lon.

7. Lớp 5B: Nguyễn Tấn Nhựt.

 

Số: 86/GDĐT-TĐKT
Tên: (Về việc thực hiện hồ sơ TĐKT năm học 2017-2018.)
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 1.034